Dịch vụ

Everything you need to know

Phục hình răng

Khi bạn bị mất một hay nhiều răng thì việc phục hồi lại là việc rất cần thiết. Có nhiều biện pháp giúp bạn lựa chọn cách phục hồi răng đã mất.

1. Phục hình răng cố định

 • Mão răng:
  • Phục hồi răng bị bể lớn hay răng đã chữa tủy
  • Mão kim loại, mão sứ kim loại, toàn sứ, exmax, mão zirconia
  • Chi phí: 1.000.000-6.000.000
 • Cầu răng:
  • Phục hồi răng mất:
  • Cầu răng sứ, cầu dán, cầu vói
  • Chi phí: 1.000.000-6.000.000
 • Inlay- onlay
  • Phục hồi răng mất chất lớn
  • Inlay sứ, vàng, kim loại
  • Chi phí: 4.000.000
 • Mặt dán sứ
  • Phục hồi thẩm mỹ mặt ngoài răng
  • Mài răng tối thiểu: 0.3-0.5mm
  • Chi phí: 7.000.000

2. Phục hình răng tháo lắp

 • Toàn phần
  • Phục hình mất răng toàn bộ hàm trên, hàm dưới
  • Hàm nhựa đúc, hàm nhặ dẻo, hàm giả bấm
  • Chi phí: 400.000-600.000/ răng
 • Bán phần
  • Phục hình mất răng bán phần
  • Hàm khung, hàm nhựa, hàm nhựa dẻo
  • Chi phí:400.000-600.000/ răng