Đội ngũ bác sĩ - Bác sĩ Ka Mỹ

Đội ngũ nha sĩ giàu kinh nghiệm tại GTGT

  • Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Tp.HCM khoa Răng Hàm Mặt.
  • Đã tham gia các khoá học đào tạo liên tục Tiểu Phẫu Răng Khôn- Nội Nha- Cắn Khớp.
  • Hiện đang theo học khoá học chỉnh nha Bioprogressive của giáo sư Nelson J.Oppermann

  • Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Tp.HCM khoa Răng Hàm Mặt.
  • Đã tham gia các khoá học đào tạo liên tục Tiểu Phẫu Răng Khôn- Nội Nha- Cắn Khớp.
  • Hiện đang theo học khoá học chỉnh nha Bioprogressive của giáo sư Nelson J.Oppermann